Cheaty

Cheaty pro Mazlíčky- The Sims 2

4. října 2012 v 17:19 | Nikol
Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.

boolprop ControlPets (on/off)
Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel (true/false)
Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging (true/false)
Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags (true/false)
V rozšířeném náhledu na pložky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly
boolprop PetsFreeWill (true/false)
Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwings
Odstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFences
Odstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWalls
Odstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects (Doors/Windows/Stairs)
Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWalls
Odstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle (15/75)
Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku.

Cheaty pro podnikání - The Sims 2

4. října 2012 v 17:17 | Nikol
Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.
AddineighbortoFamilychetat (on/off)
Umožňuje inetrakci, pomoci které můžete do rodiny příjmout neovladatelné Simy.
Forcetwins
(Pro vybranou těhotnou Simku)SImka porodí dvojčata
Plumbbobtoggle (on/off)
Vypne/ zobrazí Diamantu nad hlavou Sima
Sethour (0-23)
Změní čas ve hře
Ctrl + Alt
(Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů

Cheaty pro Noční život - The Sims 2

4. října 2012 v 17:13 | Nikol
Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.
boolprop allObjectLightsOn (true/false)
Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používaná.
familyfunds JMÉNO XXXX
Přidělí rodině na úrovně sousedství peněžní částku
showHeadlines (on/off)
(Pro všechny Simíky na pozemku) Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--
unlockCareerRewards
(Pro vybrané simíky)Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives
(Pro všechny Simíky)Maximalizuje ukazatele motivace všech Simů, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay (on/off)
(Pro všechny Simíky na pozemku)Spustí nebo zastaví pokles motivace
aspirationPoints hodnota
(Pro vybraného Simíka)Nastavá aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace
lockAspiration /on/off)
(Pro všechny simíky na pozemku)Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel (0-5)
(pro vybraného Simíka)Udělí vybranému Simovy velký počet aspiračních bodů
roofslopeangle (15-75)
Úprava sklonu všech střech na pozemku.
agesimscheat on
Aktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightigFile (název souboru)
Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.

Cheaty na Univerzitu - The Sims 2

4. října 2012 v 17:10 | Nikol

Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation (true/false)Otočí objekty o 45 stupňů (pro otočení použijte šipky <a>)
setHihhestAllowedLevel (číslo)Můžete postavi více pater
boolProp dormSpecific ToolsDisabled (true/false)Zapne stavební a nákupní mód na koleji
changelLotZoning (residential/ community/greek/dorm/ secretsociety)Změní typ na požadovaný druh pozemku
residential-rezidenční
community- obecní
greek- řecký dům
dorm- kolej
secretsociety- tajný spolek

Filmařské cheaty - The Sims 2

4. října 2012 v 17:06 | Nikol
Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.
Slowmotion (0-8)0= normální rychlost,8= 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessing (true/false)Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty.K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery.Doporučujeme také k natáčení filmů vypnout herní interakce-klávesa F10
Bloom (R)(G)(B)(X)Efekt při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashback)Musíte nejdřív zadat cheat boolprop enablepostprocessing true, aby byl přístuoný tento pokročilý efekt. RBG,složkové vyjádření barvy(hodnoty od 0 do 255)Zadávejte odděleně mezerou. Číslo x značí míru rozostření
Filmgrain (0-1)Zrnitý efekt.Akceptijte hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky nevyužitelné.
Letterbox (0.0-0.4)Výsledkem je širokoúhlá scéna.Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí0.0 až 0.4
Virgnette (X)(Y)(X)Efekt při němž je ohnisko čisté ale všechno kolem je rozostřené.Souřednice zadáváme v pixelech,hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0-určuje velikost rozmazání.

Cheaty na pozemek - The Sims 2

4. října 2012 v 17:01 | Nikol
Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.

boolprop lotWater (true/false)False= odstraní vodu na pozemcích
boolprop lotTerrainPaints (true/false)False= odstraní zemskou texturu na pouemcích
boolprop showFoorGrid (true/false)Vypnutí čtvercové sítě v nakupovacím módu
boolprop objectsShadows (true/false)False= odstraní stíny u venkovních objektů
boolprop guob (true/false)False= odstraní stíny u vnitřních objektů
boolprop renderSelectedSimLevel (true/false)True= stěny nebudou vykousnuté pro vybraného sima
boolprop locktiles (true/false)False= m§žete umístit podlahu i na silnici
boolprop reflectionWithExtraViewer (true/false)Zapne/vypne zrcadlení
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel (true/false)True= objekty se zobrazí pouze v úrovni kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno
boolprop renderSelectedSimLevel (true/false)
True= vidíte jen patro kde je vybraný Sim

Cheaty do Sousedství - The Sims 2

4. října 2012 v 16:58 | Nikol

Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.
Vybrala jsem jen pár užitečných, je jich jinak mnoho.

deleteAllCharacters - Smaže všechny simíky ze sousedství
TerrainType desert/temperate - Vymění normální terén za poušť a naopak
boolprop carsCompact true/false - Auta na silnicích jsou detalnější
boolProp carsOnRight true/false - Auta jezdi vpravo/vlevo
boolprop lotTerrainLighting true/false -Pozemky nebudou podsvícené když na ně najedete myší

Klasické cheaty - The Sims 2

3. října 2012 v 21:36 | Nikol

Pro otevření cheatovacího okna je potřeba stísknout CRL+SHIFT+C
Všechny cheaty by MĚLI fungovat.

Kaching - Přičte 1000
Motherlode - Přičtě 50 000
Aging off/on - Zastaví stárnutí simíků
Moveobjects off/on - umožňuje pohyb objektů, u kterých to normálně není možné
Help - zobrazí všechny cheaty
StretchSkeleton - Zvětšení/zmenšení simíka. Klasická velikost je 1.0 (Tudíž 0.5 je poloviční a 2.0 je dvakrát takový)
boolProp simShadowa true/false - Zmizí stín simíka
boolprop snapObjectsToGrid true/false - Umožňuje umisťovat objekty mimo síť
Forcetwins - těhotné simce se narodí dvojčátka
BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - umožňůje otáčet objekty o 45 stupňů
Boolprop constrainFloorElevation true/false - Umožňuje upravovat terén s podlahou a stěnami
BoolProp testingCheatsEnabled true/false - odemkne více možností ve hře (OPATRNĚ!)
unlockCareerRewards - zpřístupní odměny v kariéře
Plumbbobtoggle on/off - odstraní diamant ze hry
Lockaspiration on/off - vypne snižování aspirace
Aspirationlevel (1-5) - změna aspirace na 1-5
Maxmotives - doplňí potřeby
Motivedecay on/off - vypne snižování potřeb
Sethour (0-23) - změní čas na 0-23 hodin
exit - zavře cheatovací okénko

 
 

Reklama